«--Главная страница сайта | «--Список литературы
Список литературы, используемой при написании статей для проекта «Брестчина»
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 1649-1825 гг. Под редакцией М. М. Сперанского. Издательство: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. СанктПетербург. 1830 г.
Первое издание 1830 г., составленное под руководством М. М. Сперанского, включает более 30 тысяч законодательных актов с 1649 по 1825 г (45 томов) — время правления Алексея Михайловича — Александра I (33 тома).
Волостныя, станичныя, сельския, гминныя правления и управления, а также полицейские станы всей России с обозначением места их нахождения . Книгоиздательство Т-ва Л. М. Фиш. Киев. 1913 г.
 
Память Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Брэста. Кн.1. Мінск, БЕЛТА, 1997 г.

Першая кніга хронікі ахоплівае перыяд гісторыі горада ад старажытных часоў да 1941 г., уключаючы матэрыялы пра пачатак вялікай Айчыннай вайны і гераічную абарону Брэсцкай крэпасці.

Яна таксама змяшчае спісы загінулых і прапаўшых без вестак савецкіх воінаў - абаронцаў Брэста, Брэсцкай крэпасці і 62-га Брэсцкага ўмацаванага раёна.

Кніга будзе карысна для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй нашага краю.

Память Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Брэста. Кн.2. Мінск, БЕЛТА, 2001 г.

Другая кніга хронікі ахоплівае перыяяд гісторыі горада ад 1941 г. да канца ХХ стагоддзя. У ёй расказваецца аб трагічных днях акупацыі Брэста нямецка-фашысцкімі захопнікамі і гераічнай барацьбе падпольшчыкаў, аб вызваленні горада, яго аднаўленні і пасляваенным развіцці.

Змяшчаюцца спісы загінуўшых падпольшчыкаў, партызан, мірных жыхароў горада - ахвяр фашысцкага тэрору, спісы воінаў-землякоў, што загінулі ці прапалі без вестак на франтах Другой сусветнай ыайны.

Прыводзяцца біяграфіі вядомых землякоў і людзей, чый лёс быў цесна звязаны з Брэстам.

Кніга будзе карыснай усім, хто цікавіцца гісторыяй Брэста.

Память Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Жабінкаўскага раёна. Мінск, УРАДЖАЙ, 1999 г.

У гісторыка-дакументальнай хроніцы на аснове архіўных даных і матэрыялаў музеяў, успамінаў удзельнікаў падзей, артыкулаў расказваецца аб мінулым Жабінкаўшчыны, вядомых людзях, героях вайны і працы. Асаблівая ўвага ўдзяляецца перыяду Вялікай Айчыннай вайны, партызанскай барацьбе беларускага народа, прыводзяцца спісы загінуўшых землякоў на франтах і ў партызанскіх атрадах, удзельнікаў антыфашысцкага падполля, мірных жыхароў — ахвяр фашысцкага тэрору, а таксама рэпрэсіраваных у гады сталінскага беззаконня.

Для масавага чытача.

Память Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Кобрынскага раёна. Мінск, БЕЛТА, 2002 г.

Кніга асвятляе багатую гісторыю Кобрыншчыны ад старажытных часоў да нашых дзён. У хроніцы выкарыстаны дакументы і матэрыялы з архіўных, музейных і друкаваных крыніц, у яе ўключаны абагульняючыя гістарычныя нарысы, артыкулы, успаміны і іншыя матэрыялы пра найбольш цікавыя падзеі ў жыцці раёна, яго знакамітых людзей, якія праславілі гэты край сваёй баявой, працоўнай і творчай дзейнасцю.

Значная частка хронікі прысвечана перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Прыводзяцца спісы партызан, падпольшчыкаў, воінаў Чырвонай арміі, якія загінулі ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, мірных жыхароў — ахвяр фашысцкага тэрору.

Прыводзяцца таксама звесткі пра жыхароў раёна, якія сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій і пазней былі рэабілітаваныя. Асобны раздзел кнігі прысвечаны апісанню багатай матэрыяльнай і культурнай спадчыны Кобрыншчыны, гісторыі яе населеных пунктаў.

Кніга будзе карыснай усім, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю.

Для масавага чытача.

Память Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Ляхавіцкага раёна. Мінск, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1989 г.

Выданне — чацвёртае ў серыі «Памяць» пасля Шумілінскай, Бярозаўскай і Талачынскай хронік — па сваёй сутнасці эмацыянальная энцыклапедыя, у якой жыццяпіс раёна ад сівой даўніны да сучасных дзён. Значную частку кнігі складаюць матэрыялы аб Вялікай Айчыннай вайне, прыведзены звесткі пра воінаў Чырвонай Арміі, якія загінулі на тэрыторыі раёна, пра землякоў, што загінулі на франтах вайны, партызан, падпольшчыкаў і мірных жыхароў — ахвяр фашысцкага тэрору.

Буг в огне. Минск, «Беларусь», 1965.

Пограничный Брест широко известен в нашей стране и далеко за ее рубежами как город героической Брестской крепости. Но не только легендарной обороной цитадели над Бугом может гордиться брестская земля. В июне — июле 1941 года на границе на пути врага стали маленькими крепостями многие пограничные заставы и доты. Каждый клочок земли был здесь ареной ожесточенных боев. А когда фронт ушел на восток, Буг запылал в огне всенародной партизанской борьбы. Незабываемы подвиги и сорок четвертого года — года освобождения Брестчины.

В настоящей книге публикуются воспоминания активных участников событий военных лет на земле Бреста.

   
 
   
 
   
 
   
 
Ляхавiцкi вестнiк Ляхавiцкi вестнiк. 23 кастрычнiка 1993 года. СУБОТА. № 80-81 (9890-9891)

Так мы пачыналі.

В. ШТАЛЬ. Сябры мае, газетчыкі...

 

 

 
Список литературы, используемой при написании статей для проекта «Брестчина»
«--Главная страница сайта
Яндекс.Метрика