Home info Ru

The mineral resources in the Brest region has brown coal (Antopolsky, Sokolovskoe field), peat (Wild, Vygonoshchanskoye, Khorovskaya, Abrovskoe, Holcha), clay (Velemichi, Glinka, Gorodnov, Gershon, moleskin), chalk (Malech, Pubs, Logishin, Khotislav), molding and quartz sands (Mankovichi, carefully, Gorodnoe, Khotislav), building sand (Ogovskoe, Tartakovsky, Muhavetskoe), sand and gravel (Baranovichi, Postorinskoe), building stone (Mikashevichi, Sitnitsa), kaolin (Sitnitsa) sapropel (Velikolesskoe, Bobrovichskoe, Vygonoshchanskoye, Lukowski, Oltushskoe, Motol), amber (Gatcha-Osovskaya, Birch, Ivanovo, Pinsk, Drogichin, Mikashevichi), groundwater (Brest, Chomsky Zakozel, Gantsevichi, Pruzhany), bog iron ore, shale oil, fresh lime deposits.
Mining and quarrying
Industrial development of sapropel deposit of 9 m depth on the lake Chiornoe
Recovery and complex reprocessing of sapropel lodу at the lake Dubovskoje
Crop and complex mining of clay
Reconstruction of production section УOrekhovoФ for chalk mining and processing increase
Building of an ore Ц dressing and processing enterprise, industrial development of glass Ц making sands deposit УGorodnoeФ

яндекс.ћетрика